Πληρωμές!

Εξόφληση αγορών (ταμείο)

Οι αγορές σας εξοφλούνται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας μας, πριν την αποστολή τους. Τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών περιέχονται στην επιβεβαίωση που σας στέλνουμε εμείς.


Φορολογικές επιβαρύνσεις

Όλες οι παραγγελίες επιβαρύνονται με τον νόμιμο ΦΠΑ που προβλέπεται από το Ελληνικό Κράτος.